0975.818.691

Phế liệu sắt,nhận thanh lý phế liệu sắt

Liên hệ
  • Mã sản phẩm :
Số lượng: Mua hàng
Mô tả : Chuyên thu mua sắt phế liệu giá cao của các công ty và doanh nghiệp,nhận thầu mua bao tiêu dài hạn.
Phế liệu sắt,nhận thanh lý phế liệu sắt giá cao tại các công ty và doanh nghiệp ,thu mua máy móc cũ ,thanh lý máy móc cũ.